V modernom prostredí preplnenom informáciami je dôležité zviditeľniť svoje podnikanie aj na internete. No vytvoriť samotnú internetovú stránku nestačí. Potrebujete tiež, aby ju navštívilo čo najviac potenciálnych zákazníkov. Poradíme vám, ako zvýšiť jej návštevnosť.

Ako zvýšiť návštevnosť webovej stránky
Ako zvýšiť návštevnosť webovej stránky (Foto: unsplash.com)

Čo je to SEO audit?

SEO audit odhalí technické aj obsahové chyby webovej stránky. Na jeho základe sa navrhnú vhodné prostriedky na ich odstránenie. SEO audit je základom pre zlepšenie optimalizácie webu pre vyhľadávače. Počas auditu sa analyzuje niekoľko dôležitých faktorov:

  • výber kľúčových slov,
  • s ohľadom na kľúčové slová sa analyzuje štruktúra stránky,
  • hľadajú sa obsahové a iné duplicity,
  • posudzujú sa nadpisy a podnadpisy,
  • kontroluje sa správnosť indexovania URL adries, ich duplicita, dĺžka a štruktúra,
  • kontroluje sa kód, stránkovanie a meta značky,
  • kontroluje sa spam,
  • kontroluje sa zabezpečenie stránky SSL certifikátom,
  • vyhodnocuje sa vnútorné prelinkovanie stránky,
  • vyhodnocuje sa rýchlosť stránky.

Pre komplexnosť SEO auditu je vhodné získať aj prehľad o konkurenčných firmách formou analýzy konkurencie.

SEO optimalizácia pre vyhľadávače

Kvalitná SEO optimalizácia pre vyhľadávače zabezpečí, že sa vaša stránka objaví vo vyhľadávaniach na popredných miestach. Získate tak pre svoj web viac návštevníkov. Je to zložitý proces, ktorý vyžaduje komplexný prístup. Ak nemáte s touto problematikou dostatok skúseností, môžete sa obrátiť na odborníkov. Profesionáli zabezpečia všetky potrebné kroky pre zlepšenie optimalizácie vašej stránky.

Ako to celé funguje?

V prvom kroku je potrebné vykonať analýzu vašej stránky pre zistenie nedostatkov. Nasleduje návrh riešení, ktoré zabezpečia jej lepšiu návštevnosť. SEO optimalizácia pre vyhľadávače na základe vstupnej analýzy zabezpečí výber vhodných kľúčových slov a nadpisov. Dôležitý je tiež dizajn stránky, jej rýchlosť a zabezpečenie.
SEO optimalizácia pre vyhľadávače sa postará ďalej o vytvorenie linkbuildingovej kampane, aby ste získali odkazy z autoritatívnych stránok a webových zdrojov. Dôležitým bodom je tiež zviditeľnenie vášho podnikania na sociálnych sieťach.

Text:PR