Vyťažte z efektívnosti vnútroštátnej alebo riečnej prepravy čo najviac

Doprava ako odvetvie hospodárstva poskytuje služby nákladnej a osobnej dopravy rôznym spotrebiteľom. Zohráva hlavnú úlohu medzi hlavnými účastníkmi procesu distribúcie výrobkov,