Rozmýšľate o tom, že by ste sa pustili do nejakého podnikania, prípadne už niečo rozbehnuté máte a nedarí sa vám? Určite ste už počuli o tom, že pri podnikaní je nevyhnutné mať pripravený kvalitný podnikateľský plán, ktorý je živým dokumentom každého začínajúceho podnikateľa. To sa ale ľahšie povie, než realizuje – máme pre vás teda pár tipov, ako na to!

Základ vášho podnikania? Dobrý biznis plán!
(zdroj: unsplash.com)

Nezabúdajte na konkurenciu

Možno to bude znieť zvláštne, ale vždy začnite zhrnutím. Skontrolujte si, či ste v ňom skutočne obsiahli profil vašej spoločnosti, jej ciele a predovšetkým podnikateľské zámery. Profil spoločnosti rozpracujte do detailov – uveďte, čomu sa chcete venovať (akej oblasti) a veľmi dobré je rozpísať aj to, čím sa odlišujete od ostatných podnikateľov podnikajúcich v podobnej alebo rovnakej oblasti. Dôležité sú aj trhové analýzy. Najlepšie je urobiť si prieskum trhu ešte predtým, než začnete podnikať. A nezabudnite samozrejme analyzovať svoj sektor podnikania v súvislosti s potenciálnou konkurenciou.

Niekedy predáva aj príbeh

Každá spoločnosť alebo podnik má inú organizáciu a iný systém riadenia. Je len na vás, aby ste zvolili a časom otestovali taký, ktorý zodpovedá potrebám vašej spoločnosti. Od toho sa, samozrejme, odvíjajú aj produkty alebo služby, ktoré ponúkate. V prípade produktov je dobré detailne popísať aj ich životný cyklus. V súčasnosti platí, že najlepšie sa predávajú veci s príbehom. Napíšte teda taký, ktorý zlepší predaj aj tým vašim produktom alebo službám.

Peniaze získavajte aj dotáciami

Financie sú síce základ, ale vo vašom biznis pláne by napriek tomu nemali mať prvé miesto. Keď sa ale dostanete až k nim, podrobne si naplánujte možnosti a alternatívy financovania vášho projektu, nielen momentálne, ale aj v rôznych časových variantoch. Pod financie sa radia aj prípadné dotácie, ktoré sú tiež v súčasnosti veľmi častým a praktickým spôsobom obohatenia rozpočtu. Zistite si a do svojho biznis plánu zapíšte aj to, ako prípadnú dotáciu získať, čo všetko k nej budete potrebovať a aký je možný čas jej získania. Vytvorte si aj stratégiu predaja, pretože marketing je ďalší zo základných kameňov dobre fungujúceho biznisu. A na záver ešte zopakujte a rozšírte zoznam rozdielov oproti konkurencii, prípadne na to choďte cez odpoveď na otázku, v čom je vaše podnikanie unikátne.