Kde a ako vznikol prvý supermarket?

Počas Prvej svetovej vojny v Európe v USA otvorili prvú samoobslužnú predajňu. Prvá samoobsluha sa volala Piggly Wiggly. Táto prevádzka bola otvorená 6. septembra 1916 v Memphise v