Jazykové školy zažívajú v súčasnosti boom a rovnako, ako existuje mnoho pod zahraničnými inštitútmi, otvárajú sa aj súkromné. Jazykovú školu môžete totiž prevádzkovať ako fyzická osoba – živnostník, alebo prostredníctvom právnickej osoby – obchodnej spoločnosti. Čo všetko k tomu potrebujete?

Podnikanie môže aj vzdelávať - čo tak otvoriť si jazykovú školu?
(zdroj: unsplash.com)

Viazaná živnosť

V prvom rade budete na založenie súkromnej jazykovej školy potrebovať živnosť. Tento predmet podnikania patrí konkrétne medzi viazané živnosti. Okrem splnenia všeobecných podmienok sa požaduje pri viazaných živnostiach aj splnenie presne špecifikovanej odbornej spôsobilosti, čo je v tomto prípade dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať. Tieto podmienky môže spĺňať aj váš zodpovedný zástupca, v prípade, že ste právnická osoba. Pri vyučovaní viacerých cudzích jazykov je potrebné ohlásiť viacero živností a preukázať odbornú spôsobilosť pre každý z nich.

Listiny, listiny a listiny

Čo sa týka ďalších administratívnych náležitostí, budete potrebovať ešte získať súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra (ak ste právnická osoba) a pripraviť si dokumenty, ktoré budete potrebovať pri zápise do obchodného registra. Byrokratických záležitostí je v tomto prípade naozaj požehnane. Ide o formulár návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, zakladateľskú listinu (ak zakladáte jazykovú školu sám, ak ste viacerí, potrebujete spoločenskú zmluvu), listinu obsahujúcu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby a podpisový vzor osoby, ktorá bude konateľom a list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude mať nová spoločnosť sídlo alebo miesto podnikania.

Zriaďte si svoju prevádzkarňu

Na to, aby ste si založili jazykovú školu, budete ešte potrebovať zriadiť prevádzkarňu. To je podľa zákona priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Môžu to byť priestory podobné školským učebniam, ale populárna je aj výučba cudzích jazykov prostredníctvom internetových videohovorov. Zákon takéto situácie bohužiaľ nepokrýva, a je preto vhodné zistiť si, čo sa v tomto prípade považuje za prevádzkareň a či o ňu vôbec ide alebo nie. Možno vás poteší, že povinnosť používať registračnú pokladnicu sa na jazykové školy nevzťahuje, ak by ste však svoje služby chceli rozšíriť o prekladateľstvo a tlmočníctvo, v tom prípade už áno. Ak ste došli až sem, pravdepodobne sa už tešíte na svoju novú jazykovú školu a chýba vám už len jedno jediné – zariadiť si učebne a materiálne ich vybaviť. Aby ste ušetrili, odporúčame využiť zľavové kódy pre SK eshopy, alebo zľavové kódy pre CZ eshopy.