Doprava ako odvetvie hospodárstva poskytuje služby nákladnej a osobnej dopravy rôznym spotrebiteľom. Zohráva hlavnú úlohu medzi hlavnými účastníkmi procesu distribúcie výrobkov, výrobcami tovaru, veľkoobchodnými sprostredkovateľmi a skladmi, maloobchodníkmi a koncovými užívateľmi.

Vyťažte z efektívnosti vnútroštátnej alebo riečnej prepravy čo najviac
Vyťažte z efektívnosti vnútroštátnej alebo riečnej prepravy čo najviac (Foto: speed-line.sk)

Vo vašom biznise sa bez nej nezaobídete. Využiť by ste mali ale jej najefektívnejšie zdroje, ktorými disponuje najmä vnútroštátna a riečna preprava.

Výhody prepravy pre podnikanie

Podnikanie je o poskytovaní služieb, ale aj tovaru, ktorý je potrebné dopraviť od predajcu ku koncovému zákazníkovi. Jej efektívnosť závisí od splnenia nasledovných požiadaviek:

  • vysoká rýchlosť prepravy;
  • ekonomická stránka;
  • rytmus;
  • súlad dopravy s plánmi a harmonogramom;
  • súlad s trasami a dopravnými návykmi;
  • minimalizácia prázdnych jázd a iné.

Hlavnými dopravnými kanálmi sú: cestná komunikácia, železnica, vzduch, more, potrubie a možno iné špeciálne trasy. Podľa toho, ktorú považujete vo svojom biznise za najlepšiu, a ako vzdialený je koncový zákazník, sa rozhodujete pre konkrétny prepravný systém. V rámci lokality môže ísť o dôležitú vnútroštátnu prepravu, no nakoľko je trh otvorený, hranice môžete prekročiť aj pomocou medzinárodnej prepravy.

Riečna preprava a jej výhody

Námorná doprava je najväčšou formou prepravy v medzinárodnom meradle. Výhodou riečnej prepravy sú nízke sadzby a objem tovaru, ktorý môžete prepraviť na veľké vzdialenosti. Pre niekoho môže byť nevýhodou nižšia rýchlosť a frekvencia trás, ktoré sú k dispozícii. Určite sa ale oplatí, pre spoločnosti, ktoré potrebujú vyriešiť prepravu väčšieho množstva tovaru na určité vzdialenosti.

Každý jeden druh je svojim spôsobom špecifický, no vybrať si ho musíte podľa zamerania a spôsobu prepravy, typu prepravovaného tovaru, rýchlosti a komfortu. A najlepšie vám s tým všetkým pomôže práve SPEEDline.

Text:PR