Každý podnikateľ používa daňové identifikačné číslo. DIČ je skratka, bez ktorej sa nemôže začať žiadne oficiálne podnikanie. Či už ide o fyzickú, alebo právnickú osobu. Obchodný register slúži pre infomácie o firmách a DIČ je unikátny identifikátor spoločnosti, vďaka ktorému sa o nej dozviete viacero informácii.

Čo o firme prezradí Obchodný register
Čo o firme prezradí Obchodný register (Foto: unsplash.com)

Dohľadanie daňového identifikačného čísla je však v súčasnosti stále problematické. Overenie alebo zistenie DIČ daňovníka je možné v prípade živnostníka podľa obchodného mena. Podľa samotného DIČ vieme identifikovať, či ide o fyzickú osobu, alebo firmu.

DIČ začína jednotkou, ak je pridelené fyzickej osobe, rovnako tak živnostníkovi. Ak sa na dokladoch stretneme s DIČ začínajúcim dvojkou, je pridelené právnickej osobe. Práve dôležité údaje o právnických osobách sú dostupné v Obchodnom registri.

Krátky a úplny výpis o firme

V obchodnom registri máte k dispozícii úplný a krátky výpis.

Krátky výpis obsahuje údaje ako

  • obchodné meno spoločnosti,
  • sídlo,
  • IČO,
  • deň zápisu,
  • právnu formu a predmet činnosti,
  • spoločníkov a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov,
  • základné imanie spoločnosti.

Úplný výpis obsahuje aj históriu zmien týchto údajov v minulosti. Všetky údaje sú však iba informatívne a nedajú sa použiť na právne úkony.