Užívateľská príručka sa nazýva aj manuál. Predstavuje technický dokument, so základnými informáciami pre použitie produktu. Produktom môže byť výrobok, služba alebo systém. Používateľské príručky (manuály) sa používajú na popis obsluhy elektronického tovaru, strojov a prístrojov a softvéru pre používateľa.

Návod na použitie ako súčasť každého produktu
Návod na použitie ako súčasť každého produktu (Foto: ilustračné – unsplash.com)

Manuály obsahujú ako písomnú slovnú časť a rovnako súvisiace obrázky. Obsah užívateľských manuálov môže obsiahnuť tieto údaje, ktoré uvádzame nižšie. Často sa však stáva, že vám s výrobkom príde aj manuál, ktorý je ale pre iný model daného výrobku. Nemusíte panikáriť. Stačá si originálny návod nájsť na internete.

Čo by mal obsahovať návod na použitie

  • Úvodná stránka
  • Titulná strana s názvom produktu
  • Predslov, ktorá obsahuje údaje o doplnkových dokumentoch a informácie o tom, ako sa orientovať v užívateľskej príručke
  • Obsah
  • Návod, ako použiť základné funkcie systému
  • Riešenie najčastejších problémov
  • FAQ (často kladené otázky)
  • Kontakty na autorizované servisy

Užívateľ je povinný sa pred použitím produktu dôkladne zoznámiť s návodom pre používateľa. Dodržujte návod na použitie. Príručka obsahuje základné informácie potrebné pre správne používanie.