Podnikateľ, ktorý je zároveň aj zamestnávateľom, si musí plniť rôzne registračné a oznamovacie povinnosti voči úradom a inštitúciám, ale zároveň mu z právnych predpisov vyplývajú povinnosti aj voči svojim zamestnancom. Ucelene ich neupravuje jeden právny predpis, ale zamestnávateľ musí sledovať množstvo zákonov, vyhlášok, nariadení a podobne.

Podnikateľ a jeho základné povinnosti
Podnikateľ a jeho základné povinnosti (Foto: ilustračné – unsplash.com)

Voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni má zamestnávateľ registračné povinnosti. Daňovému úradu musí zamestnávateľ oznámiť, že sa stal platiteľom dane zo závislej činnosti, teda bude platiť daň z príjmov za svojich zamestnancov.

Okrem logických povinností pribudlo zamestnávateľovi ešte jedna „milá“ povinnosť. Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov musia platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Úhrada sa platí za kalendárny mesiac a jej výška závisí od počtu zamestnancov, pričom začína na sume 4,64 eur.

Pripomíname, že v roku 2019 môžete daňové priznanie podať do 1. apríla, keďže 31. marec pripadá na nedeľu. Do tohto dátum musíte daň aj zaplatiť.