Bez reklamy to už dnes nejde. Pre oslovenie konkrétnych cieľových skupín existujú účinné marketingové nástroje. Dôležité je tiež kam a akým spôsobom vašu reklamu umiestnite. Pozrime sa bližšie na dve z dostupných možností.

Povedzte to prostredníctvom cielenej reklamy
Povedzte to prostredníctvom cielenej reklamy (Foto: unsplash.com)

Reklama na Facebooku

Na Facebooku sú zastúpení užívatelia viacerých vekových skupín, no stále tu prevládajú mladšie ročníky. Reklama na Facebooku je jedným zo spôsobov, ako priniesť informácie o vašich produktoch a službách vybranej vekovej skupine.

Facebook reklama sa dá tiež zacieliť podľa záujmov. Vaša reklama sa tak dostane práve tam, kde naozaj zaujme. Oslovíte tak užší okruh ľudí, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že sa stanú aj vašimi zákazníkmi.

Výhody a nevýhody reklamy na Facebooku

Facebook reklama nepoužíva kľúčové slová. Používa však regionálne kritérium podľa bydliska. K výhodám Facebook reklamy patrí možnosť pridania videí. Práve tie dnes patria k najpozeranejšiemu reklamnému médiu. Používa tiež obrázky, ktoré návštevníka internetu ľahšie zaujmú. Nevýhodou môže byť, že samotná Facebook reklama nestačí. Budete potrebovať vybudovať aj kvalitnú facebookovú stránku. Nemusíte sa však obávať časovej náročnosti takejto reklamnej kampane. Vytvorenie Facebook stránky aj reklamy si môžete zabezpečiť cez externú spoločnosť, ktorá sa tejto činnosti venuje.

Reklama Google

Reklama Google Adwords sa dá zacieliť viacerými spôsobmi. Môžete si vybrať čas, región alebo vekovú skupinu, pre ktoré sa má zobrazovať. Reklama Google funguje dvoma základnými spôsobmi. Prvým je Google reklama na základe kľúčových slov. Je to veľmi účinný spôsob, pretože vaša reklama sa zobrazí ľuďom, ktorí hľadajú konkrétny výrobok alebo službu či súvisiace informácie.

Za samotné zobrazenie reklamy neplatíte. Uhradíte len, ak na ňu návštevník internetu klikne. Druhým spôsobom je Google reklama na stránkach, ktoré poskytli priestor pre jej zobrazovanie. Vaša reklama sa tak dostane na rôzne internetové stránky, ktoré navštevuje vami zvolená cieľová skupina.

Text: PR