Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené).

Povinnosť platenia dane z príjmu za rok 2018
Povinnosť platenia dane z príjmu za rok 2018 (Foto: ilustračné – unsplash.com)

Dôležité je poznať výšku celkových zdaniteľných príjmov dosiahnutých za zdaňovacie obdobie. V tomto článku sa pozrieme na výšku príjmov za obdobie roku 2018. Taktiež to, čo všetko sa počíta do celkových zdaniteľných príjmov.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.