Záručná doba na Slovensku ako aj v EU je minimálne 24 mesiacov (2 roky) od zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Pri výskyte vady má spotrebiteľ požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak náhrada výrobku nie je objektívne možná.

Kedy ako predajca musíte poskytnúť 2-ročnú záruku na tovar
Kedy ako predajca musíte poskytnúť 2-ročnú záruku na tovar (Foto: ilustračné – unsplash.com)

V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku má spotrebiteľ v rámci záručnej doby právo požadovať od predávajúceho opravu výrobku, výmenu vadného výrobku za nový alebo v niektorých prípadoch má právo aj na vrátenie peňazí. Predávajúci je povinný poskytnúť zákonnú záruku bez ďalších poplatkov. Pri výskyte vady má spotrebiteľ požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak náhrada výrobku nie je objektívne možná.

Môžete využiť záruku poskytovanú nad rámec zákona tzv. rozšírené záruky, za ktorých poskytnutie predajcovia zvyknú požadovať poplatok. Vhodné sú tie, ktoré pokrývajú možnosť nehody alebo zlého použitia výrobku.