Podnikatelia a firmy majú mnoho povinností. Jednou z nich je zabezpečiť ešte pred zápisom do obchodného registra riadnu adresu firmy. Tento bod býva často veľmi nákladný. Prinášame vám zaujímavý tip, ako tento problém vyriešiť v súlade s platnou legislatívou.

Výhodné riešenie vedenia kancelárie
Výhodné riešenie vedenia kancelárie (Foto: unsplash.com)

Sídlo spoločnosti

Každá spoločnosť je povinná uviesť pri zápise do Obchodného registra svoje sídlo. Sídlom spoločnosti môže byť vlastná nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosť, kde si prenajímate kancelárske priestory. V prípade prenajímania priestorov potrebujete mať súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Sídlo spoločnosti môže byť aj virtuálne.

Toto riešenie je vhodné, ak potrebujete ušetriť finančné prostriedky za prenájom a vedenie kancelárie. Oceníte to najmä, ak by pre vás prenájom vlastných priestorov bol príliš drahý. Prenájom virtuálneho sídla spoločnosti je výhodný aj vtedy, ak sa nepotrebujete často zdržiavať v priestoroch kancelárie.

Registračné sídlo

Prenájom virtuálneho registračného sídla umožňuje získať lukratívnu adresu pre vašu kanceláriu. Registračné sídlo oceníte najmä na začiatku podnikania. Často ho využívajú aj menšie zahraničné spoločnosti.

Registračné sídlo so sebou prináša viacero výhod. Hlavnou výhodou sú minimálne náklady na prenájom ale aj vedenie kancelárie. Ušetríte nie len za prenájom miestností ale aj na vykurovaní, elektrine, vode a mzdových nákladoch pre administratívnych pracovníkov.

Služby registračného sídla

výhodám registračného sídla patrí aj široké spektrum poskytovaných služieb. Budete mať zabezpečený príjem pošty, faxové a telefonické služby. Niektoré spoločnosti, ktoré prenajímajú registračné sídla poskytujú tiež praktickú e-mailovú a alebo on-line notifikáciu o došlej pošte. V priestoroch registračného sídla si tiež budete môcť prenajať priestory na stretnutie s obchodnými partnermi. Čas a peniaze, ktoré získate, môžete naplno venovať predmetu podnikania.

Text: PR